ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งครูปฎิบัติการสอนและพนักงานหอพักผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาก่อนการสมัครหากเกิดจากข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลจากตัวบุคคลเองจะถือว่าผู้สมัครได้มีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถ้ามีการตรวจพบภายหลัง ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จะถือว่ามีเจตนาทุจริตการสอบ