ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน (สาขาภาษาอังกฤษ)